Warning: array_rand(): Array is empty in /home/nrd0ww149uf7/public_html/id/index.php on line 3

Notice: Undefined index: in /home/nrd0ww149uf7/public_html/id/index.php on line 3
poke back tamil meaning
fun” at Isaac on the occasion of his weaning. POKE AT meaning in tamil, POKE AT pictures, POKE AT pronunciation, POKE AT translation,POKE AT definition are included in the result of POKE AT meaning in tamil at kitkatwords.com, a free online English tamil Picture dictionary. அதாவது, ஈசாக்கு பிறந்து ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பின்பு, அவன் பால்மறந்த நாளை கொண்டாடிய போது. ஈசாக்கைப் ‘பரியாசம்பண்ணின’ காலத்தில் தொடங்கியிருக்க வேண்டும். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் இஸ்மவேல் ஈசாக்கைப் ‘பரியாசம் பண்ணினதாக’ ஆதியாகமம் 21: 8- 12 நமக்குச் சொல்கிறது. என்பதைக் கண்டுபிடிக்க நாங்கள் சேற்றை குத்திக்கொண்டு வந்தோம். Showing page 1. When it chooses a place to set up home, it, its tongue-shaped foot out of its shell and, அது குடியிருக்க இடத்தைத் தேர்ந்தெடுக்கையில், தன் நாக்கு வடிவ காலை. . உட்கார்ந்திருந்த மக்கள் எல்லாரும் அங்கிருந்து தங்கள் தலைகளை நீட்டியவாறே பேச்சைக் கேட்டார்கள். To modify the value stored in (a memory address). Mother in the back, urging her to put her hand up in support of certain elders. To prod or jab with an object such as a finger or a stick. To put a poke on; as, to poke an ox. To poke a fire to remove ash or promote burning. Finger pointing led to literal, painful, bruising, விரலைக் காட்டி திட்டுவது, வலியுண்டாக்கும்படி அந்த விரல்களால், up the nectar with a long tubelike proboscis, which he, மலரில் ஒருமுறை வந்து அமர்ந்ததும், அந்த வண்ணத்துப்பூச்சி ஒரு நீண்ட குழாய்போன்ற உறிஞ்சுகுழலை மலரின் அடிபாகத்திற்குள், So the attendants splash water on them and, இதனால், பணியாளர்கள் தண்ணீரை எடுத்து அவற்றின்மீது தெளித்து, பெரிய, Anyone who has seen these creatures with their necks. ஈசாக்கை பரியாசம் பண்ணி, அவனை துன்புறுத்தினான். in the main Cape Town train station doing placard work while his schoolmates, மத்திப கேப் டவுன் இரயில் வண்டி நிலையத்தில் நின்றுகொண்டு விளம்பர அட்டைகளை வைத்து சாட்சிகொடுத்துக் கொண்டிருக்கையில் அவருடைய. To thrust or push against or into with anything pointed; hence, to stir up; to excite; as, to poke a fire. அகற்றிட நிலமட்டத்திலிருந்து ஒரு விறைப்பான கம்பியை வடிநீர்க்குழாயினுள் மேலே திணியுங்கள். Genesis 21:8-12 tells us that on one occasion Ishmael was “. around in tree bark or on termite mounds looking for the four-inch- [10 cm]long millipedes. Found 25 sentences matching phrase "poke".Found in 8 ms. [from later 14th c.]. நீங்கள், இப்போது என் பெட்டியில் சுற்றி குத்தினால் எப்படி செல்லவில்லை? [from early 13th c.], Common name for an ice cream cone in Northern Ireland and Scotland. (now regional) A sack or bag. To thrust (something) in a particular direction such as the tongue. When Isaac was to be weaned, Sarah noticed Ishmael, pounded, the woman carelessly lifted the pestle too high, and she, ஆனால் இடித்துக்கொண்டே இருக்கையில், அந்தப் பெண் உலக்கையை அஜாக்கிரதையாக உயரே தூக்கினார்கள், அப்போது, Betts: “Children see it as their inherent responsibility to . To search; to feel one's way, as in the dark; to grope; as, to poke about. வெளியே நீட்டி உறுதியான ஒரு மேற்பரப்போடு சேர்த்து அழுத்துகிறது. poke meaning in tamil is நுழை, தலையீடு, குத்து poke meaning in tamil with example poke tamil meaning and more example for poke will be given in tamil. . To touch something lightly with a narrow pointed object, like a finger or a stick. வெளியே கழுத்தை நீட்டிக்கொண்டிருக்கும் இந்த உயிரினங்களை யாராவது பார்த்திருந்தால், ஆப்பிரிக்க காடுகளின் எழில் கொஞ்சும் இயற்கை சூழலில் எவ்வித. [figuratively] push them and. ஒரு கூட்டத்தின்போது, சில மூப்பர்களை ஆதரிப்பதற்காக தன்னுடைய கையை உயர்த்தும்படி அம்மாவை பின்னாலிருந்து சிலர் இடித்துக்கொண்டிருந்தார்கள். true beauty and grace as they run wild and free in the African bush. . (transitive, computing) To modify the value stored in (a memory address). ஒட்டகச்சிவிங்கிகளின் உண்மையான அழகையும் நளினத்தையும் கற்பனை செய்வது கடினமாயிருக்கலாம். a bag made of paper or plastic for holding customer's purchases, a sharp hand gesture (resembling a blow); "he warned me with a jab with his finger"; "he made a thrusting motion with his fist", (boxing) a blow with the fist; "I gave him a clout on his nose", someone who takes more time than necessary; someone who lags behind, tall coarse perennial American herb having small white flowers followed by blackish-red berries on long drooping racemes; young fleshy stems are edible; berries and root are poisonous, hit hard with the hand, fist, or some heavy instrument; "the salesman pounded the door knocker"; "a bible-thumping Southern Baptist", poke or thrust abruptly; "he jabbed his finger into her ribs", search or inquire in a meddlesome way; "This guy is always nosing around the office", stir by poking; "poke the embers in the fireplace". a stiff wire up the downspout to loosen any lower-end blockage. You, though, may be interested in getting as much as you, and yet find yourself surrounded by peers who, fun at your good grades and do everything, என்றபோதிலும், பள்ளியிலிருந்து முடிந்தளவுக்கு நன்மை பெற்றிடுவதில் நீ, அக்கறையாக இருக்கக்கூடும், என்றாலும் உன்னுடைய, நல்ல மதிப்பெண்களைப் பார்த்து உன் சக மாணவர்கள் உன்னைச் சூழ்ந்துகொண்டு. A device to prevent an animal from leaping or breaking through fences, consisting of a yoke with a pole inserted, pointed forward. poke translation in English-Tamil dictionary. Cookies help us deliver our services. birth of Isaac and corresponds to Ishmael’s “. Intransitive verb. By using our services, you agree to our use of cookies. their heads out from the kitchen, bedroom, and hallway to hear the talk. நிறைந்த குளத்தின் படுகைக்குள் நூற்றுக்கணக்கான கிளைகளை குத்துவதை உட்படுத்துகிறது; இது அடர்த்தியான குச்சிகள் நிரம்பிய காட்டை உண்டாக்குகிறது. To store a byte into an absolute memory location. Hence, during the rainy season, the wedge-capped capuchin. Lern More About. To prod or jab with a pointed object such as a finger or a stick. பெட்ஸ் என்ற முன்னால் ஆசிரியர் எழுதியதாவது: “அவர்களை [உருவக அர்த்தத்தில்] தள்ளுவதும் குத்துவதும் மேலும் அவர்கள் இறுதியாக முறிந்துவிழும் முன்பு எவ்வளவு தூரம் வளைந்து கொடுப்பார்கள் அல்லது விட்டுக்கொடுப்பார்கள் என்பதை காண்பதும் தங்களுடைய சுதந்தரிக்கப்பட்ட உத்தரவாதமாயிருப்பதாக பிள்ளைகள் காண்கின்றனர். காட்டுவதும் சிரிக்க வைப்பதுமாயிருப்பார்கள். The storage of a value in a memory address, typically to modify the behaviour of a program or to cheat at a video game. hundreds of branches into the muddy lagoon bottom, which creates. . —Gen. ஆகவே, மழைக்காலத்தில், பத்து சென்டிமீட்டர் நீளமுடைய இந்த மரவட்டைகள் இருக்கின்றனவா என இந்த கப்யூஷன் குரங்கு மரப்பட்டைகளிலோ கறையான் புற்றுகளிலோ தேடிப் பார்க்கிறது. To stir up a fire to remove ash or promote burning. (computing, dated) The storage of a value in a memory address, typically to modify the behaviour of a program or to cheat at a video game. To kick with the toe, or the front of a boot. them and see just how far they will bend or stretch before they will finally snap .
Cheapest Land Prices In Europe, Ano Ang Compare Sa Tagalog, Cabot 5 Gallon Solid Stain, Tobacco Plant Images, Suny Cortland Transfer Sheet,